Năm 2022 vừa rồi, mình có nhận lời cộng tác viết bài cho blog topdev từ tháng 7. Mỗi tháng 4 bài, quay nhìn lại thì thấy được kha khá rồi đấy, sắp còn nhiều hơn cả số bài đăng trên blog cá nhân nữa.

Hy vọng năm nay 2023 sẽ chăm chỉ viết blog thường xuyên hơn

Tháng 7:

Tháng 8:

Tháng 9:

Tháng 10:

Tháng 11:

Tháng 12: