Quick n Snow Show 15-05-2011 [Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở]

Không hiểu sao ngày xưa có thể viết ra được những dòng sến như này, thế mới đúng là 1 thời trẻ trâu. Những gì thuộc về cảm xúc thì mãi vẫn không bao giờ có thể thay đổi được.

Bỗng dưng có 1 ngày tồi tệ, để trong cái rủi lại có cái may, lại nhớ về 1 người bạn mà mình đã và đang có nhưng mãi chưa chịu cải thiện cái “tình bạn” này. Hy vọng “mi” cũng ổn, just a bad day!