Giới thiệu về StoryBook cho dự án FrontEnd

Storybook là một công cụ thiết kế và phát triển những UI Components cho ứng dụng của bạn trên một môi trường hoàn toàn biệt lập. Storybook mang lại trải nghiện mới khi thiết kế những UI components tưởng chừng chỉ dừng lại ở khâu design trước khi chuyển sang giai đoạn code Frontend. Ngày nay khi phát … Đọc tiếp Giới thiệu về StoryBook cho dự án FrontEnd