Product Owner là gì?

Trong Scrum (là một quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp Agile), Product Owner (PO) là thành viên quan trọng chịu trách nhiệm mọi mặt về sản phẩm như lập kế hoạch, lựa chọn tính năng, giải quyết vấn đề từ phía User.

Nhiệm vụ của Product Owner là tối ưu hóa giá trị của sản phẩm thông qua việc tận dụng tốt nhất khả năng sản xuất của Nhà Phát Triển (Scrum Team). Trong một dự án Agile (là một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt để làm sao đưa sản phẩm đến tay người dùng nhanh nhất), Product Owner sẽ là đại diện cho nhóm Scrum để đứng giữa Doanh nghiệp, User và Khách hàng.

Product Owner sẽ lên kế hoạch cho mọi thứ liên quan đến sản phẩm bao gồm: User Research, làm việc với UX/UI Designer, lên kế hoạch cho việc Release và Timeline cho sản phẩm. Tuy nhiên Product Owner không có quyền hạn để yêu cầu team Developer phải làm như thế nào để hoàn thành một Sprint mà họ chỉ có thể giao phó, đưa ra yêu cầu mà họ muốn team Developer hoàn thành cho Scrum Master để Scrum Master truyền đạt lại cho team Developer.

Phân biệt vai trò của Product Owner và Scrum Master trong dự án Scrum

– Product Owner: tiếp nhận những yêu cầu từ phía khách hàng, các stakeholder (hay các bên liên quan) để đảm bảo được ROI (tỷ suất hoàn vốn đầu tư hoặc tỷ lệ lợi nhuận), tiếp nhận những yêu cầu từ phía User, phát triển các tính năng để chuyển yêu cầu đến các Scrum Team.

– Scrum Master: là người đảm bảo sự vận hành tốt của Nhóm Scrum, hướng đến kết quả sản xuất tốt nhất bằng cách tuân thủ nguyên lý, các kỹ thuật và quy tắc của Scrum. Scrum Master không phải là người quản lý, cũng không phải là lãnh đạo của Nhóm. Thay vào đó, Scrum Master là người phục vụ Nhóm. Scrum Master làm tất cả những gì trong thẩm quyền phục vụ Product Owner, Nhóm Phát triển, và Tổ chức đi đến thành công. 

Lưu ý: 

– Product Owner không có quyền hạn để yêu cầu Nhà Phát triển làm thế nào để hoàn thành Sprint (Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt động cần thiết để sản xuất).

– Product Owner là người có quyền và chịu trách nhiệm khi quyết định hủy Sprint (dừng Sprint bất thường).

Vai trò của Product Owner trong dự án

Trong quy trình Scrum, PO là người đại diện cho khách hàng để làm việc với team Developer, là người duy nhất có quyền hạn thay đổi thứ tự trong trong các Backlog (Sprint Backlog là bảng công việc được Nhóm Phát triển sử dụng để quản lý quá trình phát triển trong một Sprint).

Khi có vấn đề phát sinh xoay quanh sản phẩm, các Developer có quyền đặt ra câu hỏi và Product Owner phải là người giải đáp thắc mắc cho team Developer để team Developer có thể hiểu rõ hơn về tính năng mà Product Owner mong muốn ở một sản phẩm, từ đó cho ra đời những sản phẩm làm Product Owner hài lòng. Bạn có thể hình dung những vai trò cụ thể của Product Owner trong dự án như sau:

– Xác định tầm nhìn của sản phẩm.

– Đóng vai trò quản lý và giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến sản phẩm, là người chịu trách nhiệm cho tất cả các kế hoạch của sản phẩm.

– Giải quyết các vấn đề mang tính chất tổng quan, chiến lược của sản phẩm. Ví dụ như tầm nhìn, định vị sản phẩm trong thị trường, làm product roadmap v.v..

– Có quyền hạn thay đổi thứ tự trong các backlog.

– Xác định các yêu cầu cần ưu tiên để phát triển sản phẩm.

– Theo sát với quá trình phát triển sản phẩm, với tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, thứ tự ưu tiên tính năng của sản phẩm.

– Xác định rõ tầm nhìn (Vision) về sản phẩm mà team đang xây, và phải truyền tải tầm nhìn đó cho toàn Scrum team.

– Tham gia vào các cuộc họp của Scrum team và là người đánh giá tiến độ phát triển sản phẩm ở mỗi lần lặp lại.

Phân biệt với Product Manager

Product Manager (Người quản lý sản phẩm) thường được hiểu là CEO của sản phẩm, chịu trách nhiệm dẫn dắt, kết nối các khâu để tạo ra một sản phẩm thành công cho công ty. Họ tham gia giám sát, định hướng mọi khía cạnh của một sản phẩm: nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, thực hiện chiến lược kinh doanh, quảng bá sản phẩm, giám sát trải nghiệm người dùng,… thông qua việc phối hợp với các vị trí khác như Developer, Marketer, Designer,… 

Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa Product Manager và Product Owner là về tính chất công việc và mảng công việc. Những việc Product Manager làm chủ yếu mang tính hoạch định tầm nhìn sản phẩm (product vision) và liên quan tới toàn bộ các khía cạnh của sản phẩm để tìm ra đúng sản phẩm cần tạo ra (build the right product). Trong khi đó, vì có nguồn gốc từ một mô hình phát triển phần mềm (Scrum), Product Owner thiên nhiều hơn về hoạch định chiến lược cụ thể (actionable backlog) và tập trung chủ yếu ở khâu phát triển sản phẩm để tạo ra sản phẩm đúng cách (build the product right).

Nhiệm vụ của vị trí Product Owner

 1. Xác định tính năng mong muốn trong Product Backlog
 2. Đánh giá và điều chỉnh tiến độ dự án phù hợp
 3. Tối ưu hóa lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI)
 4. Đảm bảo tính minh bạch của Product Backlog
 5. Đưa đầy đủ thông tin đến Nhóm Phát triển
 6. Theo dõi tiến độ của sản phẩm

Những tố chất của một Product Owner giỏi cần có

 1. Hiểu về sản phẩm, thị trường đang phụ trách
 2. Công việc luôn được ưu tiên
 3. Kỹ năng giao tiếp
 4. Kỹ năng quản lý công việc
 5. Khả năng giải quyết vấn đề
 6. Kỹ năng nghiên cứu hành vi của người dùng
 7. Có tầm nhìn rộng và nhạy bén