Mình cũng từng có 1 công ty với hơn chục anh em đồng nghiệp, cùng làm việc và chiến đấu các dự án. Ban đầu thì ai cũng nhiệt huyết, đam mê; nhưng đến khi đói thì ai cũng phải tự lo cho bản thân mình thôi.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến…

Nhìn lại cả quá trình, outsourcing hay product không quan trọng bằng việc có dự án, có việc để làm. Anh em đến mấy cũng cần phải có lương, đam mê đến mấy thì cũng cần thứ nhét vào bụng. Thôi thì coi việc thất bại là 1 bài học, không biết bao lâu nữa mới có cơ hội để thất bại lần tiếp theo đây